Denne nettsiden er opprettet for deg som arbeider med klinisk nevrofysiologi. 

Her vil du finne informasjon om møter, andre KNF enheter i Norge og aktuell faglitteratur og forskning. 

QUIZ

Det er lagt ut flere quiz under fanen "Fag". Prøv deg frem.

Nevrofysiologisk forening

Nevrofysiologisk forening er nå formelt dannet og registrert i Brønnøysund. Styret består av:

Hanne Austad (Oslo)

Marianne C. Johansen Nævra (Oslo)

Odrun Granli Sarong (Oslo)

Leiv Rune Brunborg (Ahus)

Sandy Lutz (Stavanger)

Charlotte Mikkelsen (Tromsø)

Ulrika Faxalv (Namsos)

 

Foreningen ønsker å samle alle med interesse for nevrofysiologiske undersøkelser, uavhengig av grunnutdanning og arbeidsted. Det er ingen innmeldingsavgift eller medlemskontingent, men ved å melde seg inn godtar man å stå på foreningens e-post lister og å motta informasjon på e-post om foreningens aktiviteter.


Lenke for innmelding: https://forms.office.com/r/NC73NkUbJX

 

"Foreningen har til formål er å fremme samarbeid og fagutvikling blant de som jobber med å ta nevrofysiologiske undersøkelser, for eksempel EEG, søvnundersøkelser og nevrografi"

Kurs og møter 2022

Undervisning NFKNF 


Det holdes fellesundervisning i regi av Norsk forening for klinisk nevrofysiologi flere ganger hvert semester. For å delta i denne undervisningen må du være tilknyttet videokonferanse.

Undervisningen skjer i et virtuelt møterom tilknyttet norsk helsenett. Mer informasjon om hvordan du kobler deg opp for å delta på fellesundervisningen får du ved å ta kontakt med avdelingsleder/seksjonsleder på din KNF-lab, eller "undervisningsansvarlig" Petter Moe Omland i NFKNF.

Undervisningen avholdes fra kl 11.30 til 12.30 (spørsmålsrunde fra kl 12.15), med pålogging i videokonferanserom fra ca. kl 11.15.


Link til program

Digital samling høsten 2022


Nikoo fra SSE forteller om deres utreise prosjekt der sykepleier drar ut til pasienter for å ta EEG (dato kommer).

Delta møte i Skien 14-15 september


Det skal arrangeres et møte for teknikere i regi av Delta. 


Foreløpig program:

-Motonevronsykdom ink. ALS, og arvelige  polynevropatier.

-Etikk- Møte med pasienten.

-KNF på intensiv-EEG og fremkalte responser på intensiv og barn.


Endelig program og påmelding blir lagt ut her når det nærmer seg.

ISIN møte 31 oktober- 5 november

( International Society of Intraoperative Neurophysiology and Educational Course)

Neste ISIN IONM møte avholdes i Chigago. Se link for mer informasjon.

Påmelding

KNF høstmøte i Trondheim 2-3 november


Høstmøte 2022 skal avholdes på Scandic Nidelven hotel i Trondheim, og arrangeres for andre år på rad for både nevrofysiologer og annet nevrofysiologisk helsepersonell. 


Påmelding:

https://gyroconference.eventsair.com/hostmotenfknf/registrering

Program

Scandic Nidelven Hotel